Entreprenør Århus

Vi tilbyder alle former for entreprise

Vi er stolte af at have udviklet os til en velkendt og anerkendt entreprenør i Århus – og Danmark i det hele taget. Siden vores opstart i 2009, da vi udsprang af Fredericia-afdelingen, har vi arbejdet fokuseret med entrepriser i alle udformninger. I dag har vi oparbejdet ekspertise som både fag-, stor-, hoved- og totalentreprenør på alle typer af renoverings- og byggeprojekter. Vi varetager primært entrepriser i Midt- og Østjylland, men kan også arbejde længere væk i landet, f.eks. i samarbejde med vores andre afdelinger i Egil Rasmussen koncernen.

Professionel entreprenør i Århus

Uanset hvilken entrepriseform vi arbejder med, kan vi garantere, at vi arbejder professionelt og lever op til vores kerneværdier i Egil Rasmussen om ærlighed, ydmyghed og passioneret tømrerarbejde. Vi går aldrig på kompromis med kvaliteten af vores arbejde og alle vores medarbejdere går til enhver opgave, som skulle den udføres hjemme hos dem selv – eller nærmere: som skulle de ende med at bo eller arbejde der selv.

Som entreprenør på dit projekt er vi:

 • Kommunikerende
 • Koordinerende
 • Detaljeorienterede
 • Kompromisløse ift. vores kvalitet
 • Løsningsorienterede
 • Ærlige
 • Uformelle
 • Ydmyge
 • Professionelle

Som entreprenør på et projekt vil vi altid gøre alt i vores magt for at udføre den stillede opgave til både bygherres, byggerådgivers og hovedentreprenørs yderste tilfredshed. Opstår der uforudsete udfordringer, kommer vi til at lave fejl (fordi vi er mennesker), eller kan vi af en eller anden grund ikke leve op til det aftalte, så kommunikerer vi det åbent, ærligt og hurtigt, så vi sammen kan finde den bedst mulige løsning og videre vej.

Din entreprenør på forespørgsel eller via licitation

Vi er vant til at give tilbud på entrepriseopgaver på forskellig vis. Vi er stolte af, at vi ofte inviteres til at give tilbud på forespørgsel til f.eks. en begrænset licitation af vores faste kunder, der ønsker at bruge os igen. Alt arbejde for det offentlige skal jf. lovgivningen udbydes i licitation, ligesom større projekter skal i EU-udbud. Disse entrepriser har vi også stor erfaring i at give tilbud på.

Vil du være vores underentreprenør?

Er du underentreprenør og vant til at arbejde på store entrepriser? Så er du altid velkommen til at række ud til vores kalkulatører for at høre, hvad vi lige nu sidder og regner på af tilbud.

Vi er altid åbne overfor nye partnerskaber med dygtige underentreprenører inden for alle faggrupper. Hvis du kan nikke ja til, at du som underentreprenør er ærekær omkring dit arbejde, er god til en åben og ærlig dialog, er løsningsorienteret og detaljeorienteret, så er vi helt sikkert interesseret i en snak med dig.

Vil du høre mere? Så tag kontakt til:

Entrepriser vi er ekstra stolte af

Nogle entrepriser skiller sig ud fra mængden. Det kan der være mange årsager til, men ofte handler det for os om, at vi er blevet udfordret på en eller flere parametre og alligevel er lykkes. Her er nogle af de entrepriser, der for os skiller sig ud og som vi med rank ryg kan sige, at vi er lidt ekstra stolte af, at vores navn står på.

En hovedentreprise i Århus fra start til slut

Som entreprenør i Århus arbejder vi altid struktureret og detaljeorienteret med vores entrepriser. Uanset om vi agerer fag-, stor- hoved- eller totalentreprenør går vi ydmygt til vores entreprisearbejde. Hvordan en entreprise forløber er meget afhængig af projekteringen, bygherres ønsker, samarbejdspartnernes måder at arbejde på mv. Alligevel er der en række trin, der går igen i de fleste af vores entrepriser. Dem har vi opsummeret nedenfor for at give en idé om omfanget og processen i de typiske hovedentrepriser, vi arbejder med i Århus og hele Østjylland.

Eksempel på vores proces som hovedentreprenør:

 • Vi opfordres til at give tilbud på hovedentreprisen via begrænset licitation, eller tager selv initiativ via offentlig licitation/EU-udbud
 • Udarbejdelse og godkendelse af prækvalifikationsmateriale (hvis det indgår)
 • Vores kalkulatører gennemgår udbudsmaterialet, splitter det op i forskellige entrepriser og sender det videre til de forskellige kompetente samarbejdspartnere, vi gerne vil have til at byde på opgaverne
 • Vi beregner tømreropgaverne på entreprisen
 • Vi gennemgår samarbejdspartnernes tilbud, udvælger holdet og beregner det samlede tilbud, som vi sender til licitationen
 • Vinder vi entreprisen, så finder vi den rigtige projektleder og byggeleder til at lede hovedentreprisen.
 • Opstartsmøde med bygherre om forventninger og eventuelle ændringer siden udbudsmaterialet
 • Vi indgår kontrakt med bygherre og de samarbejdspartnere, vi har valgt
 • Byggeleder overtager for alvor entreprisen og starter planlægningen
 • Praktisk udførelse af entreprisen med alt, hvad der hører til, f.eks. den daglige gang på byggepladsen, løbende sikkerhedsmøder og kontinuerlig dialog med bygherre om status og økonomi
 • Færdiggørelse og overdragelse af hovedentreprisen
  1-års og 5-års gennemgang af byggeriet jf. byggegarantien.

Fagentreprise

Som fagentreprenører udfører vi den del af en entreprisen, der har med tømrerarbejde at gøre. Det kan være alt fra en lille del af det samlede arbejde, til langt størstedelen af det samlede, men fælles er, at vi samarbejder med andre fagentreprenører på opgaven og refererer til bygherre/hovedentreprenør, der sikrer en god kommunikation og koordinering på entreprisen.

Når vi udfører arbejde som fagentreprenør, er vi fageksperterne i tømrerfaget. Skulle der opstå tvivlsspørgsmål undervejs, eller bliver der behov for ændringer i tegningerne, kan vi bistå med vores faglige rådgivning og ekspertise.

Som fagentreprenør leverer vi altid kompromisløs kvalitet. Skulle vi ske at lave fejl undervejs (og det sker, fordi vi er mennesker), ja, så fortæller vi det åbent og ærligt og retter op på det, så både vi og hovedentreprenøren er tilfreds.

Storentreprise

I storentrepriser har vi ansvaret for et delprojekt af den store samlede entreprise. Som tømrer passer vores arbejde godt til gruppering med andre faggrupper, da deres arbejde ofte skal udføres imellem nogle af vores opgaver.

I storentrepriser træder vores projektleder og byggeleder ind i en mildt koordinerende rolle og tager ansvar for en mindre del af det samlede projekt. Det kan f.eks. være en etape af et byggeri, en særlig afdeling, eller noget andet, der kan behandles separat fra det andet.

Hovedentreprise

Det er i vores virke som hovedentreprenør, at vores byggeledere og projektlederes stærke kommunikative og koordinerende værdier og kompetencer for alvor får lov at komme i spil. Når vi arbejder som hovedentreprenør har vores bygherre, evt. i samarbejde med en byggerådgiver, allerede en færdig projektering og har måske allerede indhentet de nødvendige tilladelser til byggeriet. Vi ser typisk projekteringen via licitationsmaterialet og kommer med et tilbud på hovedentreprisen.

Som hovedentreprenør har vi ansvaret for:

 • At finde, og indgå kontrakt med, de helt rigtige fagentreprenører
 • At tidsplanen overholdes hele vejen igennem projektet
 • Projektets økonomiske ramme
 • Al byggestyring fra start til slut for samtlige fagentreprenører på projektet

Vi ser rigtig mange fordele i at arbejde med hovedentrepriser. Vigtigst at fremhæve er, at vi som hovedentreprenør har muligheden for at sætte det hold af fagentreprenører, som vi vurderer er absolut stærkest til opgaven. Vi har oparbejdet et mangeårigt samarbejde med mange af dygtige kollegaer i byggebranchen, hvilket giver et godt og indgående kendskab til deres måder at arbejde på og kvaliteten, de leverer. Det gør os i stand til at vælge de absolut bedste i branchen, som vi overfor bygherrer og rådgiver kan stå 100% inde for.

Totalentreprise

Er et byggeprojekt endnu ikke nedfældet med en klar projektering? Så kan vi også hjælpe med den del som totalentreprenør. Her tager vi også ansvar for alt indledende arbejde omkring projektering og indhentelse af godkendelser til byggeriet.

Når vi arbejder som totalentreprenør er vi bygherrens eneste kontakt, nærmest fra idéen fødes, til byggeriet står færdig. Derfor gør vi en dyd ud af at have en tæt relation og god, proaktiv kommunikation med bygherren hele vejen igennem projektet. Det er vigtigt for os, at vores bygherrer altid føler sig trygge i processen og at vi kan svare på alle spørgsmål, der måtte komme. Kan vi ikke svare med det samme, så finder vi et svar hurtigst muligt.

Vi er stolte af at have udført en lang række af totalentrepriser i samarbejde med vores dygtige samarbejdspartnere i arkitektbranchen.