Butiksrenovering

Og opbygning af butikskoncepter fra start til slut

Vi oplevede for nogle år tilbage en stigende efterspørgsel på ekspertise inden for renovering af butikker, samt konceptudvikling og opbygning af nye butikskoncepter fra bunden. Det er vi stolte af at have dygtiggjort os indenfor i en sådan grad, at vi i dag arbejder i landets største storcentre og f.eks. i Københavns lufthavn for nogle af landets største butikskæder.

Typer af butiksrenovering, som vi udfører

Der kan være flere årsager til at renovere en eksisterende butik. Interiøret kan være nedslidt og ødelagt, eller konceptet kan være forældet og ønskes gentænkt. Uanset årsag, så har vi ekspertisen til at hjælpe med din renovering af butikken fra start til slut.

Alt efter omfanget af butikkens renovering eller ombygning, kan vi arbejde som fagentreprenør, hovedentreprenør eller totalentreprenør.

Vi kan arbejde med renovering af alle typer butikker, f.eks:

 • Tøjbutikker
 • Skobutikker
 • Legetøjsbutikker
 • Interiørbutikker
 • Dagligvareforretninger
 • Caféer/Restauranter
 • Take-aways/caterings


Vi har derfor erfaring med alt fra indtænkning af kølediske, ovne, opvaskemaskiner og ekstra bordplads, til hvordan vi kan skabe en kundecentreret oplevelse omkring produkterne i en butik.

Vi er stolte af at arbejde for

Vi arbejder for en lang række af butikskæder, storcentre mv. Her er et udvalg af kunder vi arbejder for i vores erhverv- og detailafdeling.

Tømrer for erhverv i drift

I detail- og erhvervsafdelingen håndterer vi også tømreropgaver hos private selskaber, der ønsker at fortsætte den daglige drift, mens vores arbejde pågår. Netop fordi vores byggeledere og tømrere har kompetencer inden for dette område, håndterer vi også disse projekter i erhverv- og detailafdelingen. Her kan der f.eks. være tale om renoveringer i større kontorlandskaber eller kontorhuse. Opgaverne kan f.eks. være fornyelse af lofter, flytning af vægge, udskiftning eller justering af døre og meget mere.

Igen handler det om at arbejde i de timer af døgnet, hvor vi generer mindst muligt, samt at kende til regler og kutyme i forbindelse med at arbejde på en byggeplads, der fortsat er i drift for ansatte og potentielt også deres kunder.

Referencer vi er stolte af

Her er et udvalg af de referencer, vi er særligt stolte af at have været en del af i vores erhverv- og detailafdeling.

Tiden er afgørende for en butik i drift

Der er rigtig mange regler, man skal lære at kende, hvis man arbejder i storcentre, lufthavne og lignende. F.eks. omkring alarmer, brandsikkerhed, kutyme og respekt overfor den normale drift. Vi kender dem. Faktisk har vi lavet butiksrenoveringer i mange af landets største centre og f.eks. I Københavns Lufthavn, hvor rigtig mange mennesker færdes.

Når det kommer til butiksrenoveringer og butiksopbygninger ved vi, at tidsfaktoren er særdeles vigtig, fordi butikkerne altid befinder sig et sted, hvor driften fortsætter. Altså et sted, hvor tingene ikke går i stå omkring os, mens vi udfører vores arbejde. Derfor er vores tømrere vant til at være udeliggende mandag-torsdag. Det vil sige, at de indlogeres i relativ nærhed af byggepladsen for så at arbejde primært på tidspunkter, hvor de forstyrrer den almindelige drift i og omkring butikken mindst muligt. Det kan f.eks. være i aften- og nattetimerne, eller i nogle tilfælde i weekender.

Vi vil gøre vores for, at vores arbejde er til mindst muligt gene for både butikspersonale og kunder og vi gør en dyd ud af at gennemføre arbejdet så hurtigt som muligt. Dog aldrig på bekostning af vores arbejdes kvalitet.

Fagentreprenør for butiksrenovering

Hvis vi arbejder som fagentreprenør i forbindelse med en butiksrenovering, er der ofte tale om mindre tømreropgaver for vores faste butikskæder. Det kan f.eks. være vægopbygning, samt montering af gulve og inventar. Ofte kræver disse smårenoveringer ikke, at butikken må lukke imens. Tværtimod vil vores diskrete og hurtige butiksvante tømrere sørge for, at arbejdet udføres så hurtigt som muligt og til mindst muligt gene for både butiksansatte og kunder.

Hovedentreprenør for butiksrenovering

Hvis du står med et færdigudtænkt og færdigtegnet butikskoncept i hånden, som skal udføres, enten ved renovering af en eksisterende butik, eller ved opbygning af en ny butik fra bunden, så kan vi agere din hovedentreprenør på projektet.

Med os som hovedentreprenør har vi det fulde overblik og ansvar fra start til slut. Vi er din primære kontakt og sørger for at indhente tilbud, lave aftaler og koordinere med eventuelle andre faggrupper, der skal indgå i hovedentreprisen. Vi er også vant til at arbejde med faggrupper, der er unikke for butiksbranchen, såsom leverandører af rullegitre, CTS-anlæg og sprinklingsystemer.

Det er særligt i rollen som hovedentreprenør og totalentreprenør du vil opleve, hvilke værdier vi arbejder efter i Egil Rasmussen Århus – nemlig passion for vores fag, ærlighed og ydmyghed. Særligt de to sidstnævnte vil du mærke i vores dialog, da vi går op i en god, åben og ærlig dialog, der hellere sker for ofte end for lidt. Du må som bygherre aldrig være i tvivl om, hvor vi er henne i processen. Det gælder også dialogen med eventuelle underentreprenører på dit projekt, f.eks. malere og elektrikere. Vi sørger for en god koordinering, hvor alle aktører ved, hvor de har hinanden og hvilken rolle, de selv skal udfylde. Vi tror på, at en god, åben og ærlig dialog er opskriften på en succesfuld butiksrenovering, hvor fejl og misforståelser minimeres.

Totalentreprenør for butiksrenovering

Har du kun løse idéer og tanker om et nyt butikskoncept, men er intet nedfældet endnu? Så tag os med tidligt i forløbet som totalentreprenør for din butiksrenovering. Vi har erfaring og kompetencer i at konceptudvikle og gentænke alle typer af butikker fra bunden, indimellem i samarbejde med en arkitekter.

Vælger du os som totalentreprenør, er vi med helt fra den spæde start til at udarbejde idéer, skitsere, udvikle det komplette koncept, for til sidst at udarbejde arbejdstegninger og søge tilladelserne, før selve arbejdet med at bygge butikken går i gang. Altså en komplet butiksrenoveringsproces fra start til slut med os som din eneste kontakt.

Når vi agerer totalentreprenør for en butiksrenovering kan processen f.eks. være:

 • Indledende kontakt
 • Estimeret tilbud for hele entreprisen
 • Opstartsmøde med løse idéer og ønsker for butikken
 • Vi udarbejder skitseforslag til butikskonceptet
 • Godkendelse af koncept og skitser
 • Indhentning af tilbud fra eventuelle underentreprenører
 • Endeligt tilbud på færdiggørelse af entreprisen
 • Kontraktindgåelse med eventuelle underentreprenører
 • Udarbejdelse af byggetegninger
 • Vi søger byggetilladelser, får godkendt brandplaner mv.
 • Igangsættelse og daglig drift af byggeriet fra start til slut, både for os og eventuelle underleverandører
 • Overlevering af den færdige butik