Cookie- og privatlivspolitik

Generelt

Når du besøger www.egil-rasmussen.dk, eller en af de underliggende websider, indsamles en række oplysninger om dig, din computer og din adfærd på websiden. Dette gør vi for at forbedre brugeroplevelsen for dig samt for at give dig den bedst mulige service.

Brug af personoplysninger

Når der indsamles personoplysninger, afgives disse aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil. Ligeledes indsamles aldrig personoplysninger uden at du selv har givt os disse oplysninger ved registrering eller deltagelse i en undersøgelse m.v..

Personoplysningerne bruges til at kunne gennemføre den service, vi tilbyder dig.

Yderligere anvendes personoplysningerne til at få større og mere detaljeret kendskab til dig og øvrige besøgende, så vi herigennem kan tilpasse vores service efter dig og øvrige besøgendes behov.

Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vores services, tjenester og teknologier.

Kontakt vedr. personoplysninger

Hvis du ønsker at få indsigt i de oplysninger, som vi har registreret om dig, bedes du rette henvendelse til Egil Rasmussen via e-mail [email protected].

Er der registreret forkerte data, eller måtte du have andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer, der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Beskyttelse af personoplysninger

I følge Persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Derfor gemmer vi dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes.

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi datoen for ‘sidst opdateret’ nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi besked i form af en synlig meddelelse på vores webside.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du i følge Persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det skulle vise sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Du har til enhver tid retten til at klage til Datatilsynet: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/klage-til-datatilsynet/.

Cookies

Den anvendte type cookie er udelukkende til brug for statistik til Google Analytics, der anvendes i forbindelse med at øge brugervenligheden på vores hjemmeside.

Statistik

For at kunne prioritere og udvikle de mest besøgte sider på hjemmesiden, opgør vi periodisk en statistik over brug af siden. Statistikken anvendes udelukkende internt i opsummeret form til at se, hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest. Data om den enkelte brugers anvendelse af tjenesterne videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Cookies generelt

Cookies er en lille tekstbesked, der placeres på din computer, når du benytter en hjemmeside. En cookie kan placeres på din computer i forbindelse med en tjeneste, for så at blive slettet igen, når du forlader hjemmesiden.
Data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger.

Sådan afviser du brug af cookies

Du kan afvise cookies på din computer i indstillinger af din browser. Ved ikke at tillade cookies er der hjemmesider, hvis funktionalitet er afhængig af cookies, der ikke længere virker som tilsigtet. En cookie befinder sig på din computer, så det er altid muligt for dig at se, ændre eller slette cookies.

Du styrer selv cookies, idet du i browseren vælger avancerede cookieindstillinger under internetindstillinger og tilføjer domæner, hvorfra du vil blokere cookies. Individuelle cookies, eller alle de cookies som er gemt på din computer, kan slettes uden videre.

Dette indhold er sidst opdateret den 11. september 2019.