Samhandel med leverandører

– fakturering og betalingsbetingelser

Kære leverandør og samarbejdspartner

Egil Rasmussen Århus A/S, CVR 32 77 38 77, har følgende ønsker og behov i forhold til vores samhandel:

  • Fakturaer skal sendes som elektroniske fakturaer til GLN nummer: 5790001969738Har I ikke mulighed for at fremsende fakturaer via GLN, kan vores økonomisystem håndtere PDF-filer, som sendes til [email protected]

    Filen må kun bestå af én faktura inkl. bilag i samme PDF.

    Fakturaer i andre formater, som Excel, Word eller lignende vil ikke blive behandlet. Ligeledes vil fakturaer via links, Dinero, Billy eller lignende heller ikke blive behandlet.

    Ligeledes vil filer uden påført sagsnummer ikke blive behandlet – Det er Jeres eget ansvar, at I påfører sagsnummer på fakturaer og kreditnotaer. Kender I ikke sagsnummeret, så henvend Jer til byggelederen på pladsen og få det oplyst.

  • Vi betaler alle fakturaer rettidigt (ellers er det en fejl) efter vores månedsafslutning, og vi vil gerne nøjes med at lave én betaling pr. leverandør pr. måned. Vi ønsker derfor løbende måned + 25 eller 30 dage som betalingsbetingelse. Er der aftalt specifikke betingelser på en specifik byggesag, er det den specifikke aftale, som er gældende for den pågældende byggesag.
  • Vi vil gerne have et kontoudtog med alle poster fra måneden før pr. e-mail efter hver månedsafslutning (hvis der er åbne fakturaer). Så laver vi den rettidige betaling af månedes fakturaer klar, så snart vi har afstemt vores saldo hos Jer. I bedes bruge [email protected] til kontoudtog og øvrige henvendelser til os om Jeres fakturaer og andre regnskabsmæssige spørgsmål.
  • Vi laver månedsafslutning hver måned efter ca. 5 hverdage. For at vi kan nå at få alle fakturaer igennem vores godkendelsesprocedure, har vi derfor brug for at I fakturerer alle leveringer til os umiddelbart efter levering (max. 2 hverdage) at I sender os kontoudtog hurtigst muligt, når I er færdige med at fakturere måneden og helst indenfor 5 hverdage at alle fakturaer er påført korrekt entreprisenr. og fulde navn på ordregiver, da vi ellers ikke har mulighed for at godkende. Fakturaer uden entreprisenr. sendes derfor retur til kreditering og omfakturering.

Vi håber, I har forståelse for vores ønsker og behov. Send os endelig en mail, hvis I har spørgsmål til noget.

Kontakt: [email protected]