Vi tilbyder

Vi er tømrere. Det er faget, vi er eksperter i og kernen i vores virksomhed. Dog arbejder vi med tømrerfaget på forskellige måder i vores respektive afdelinger. Opgaverne, processerne, ansvaret, kunderne, samarbejdspartnerne, leverandørerne, ja stort set alt er forskelligt, alt efter hvilken afdeling vi har med at gøre.

Vores afdelinger beskæftiger sig med fire forskellige forretningsområder. Vores serviceafdeling arbejder med “almindelige” tømreropgaver og forsikringssager. Vores entrepriseafdeling arbejder med alle former for entrepriser og vores erhverv- og detailafdeling arbejder med opbygning og ombygning af alle slags butikker og kontorlandskaber, samt konceptudvikling. For sidstnævnte er forskellen, at de er eksperter i at arbejde steder, hvor der er kontinuerlig drift imens.

Vi arbejder for professionelle

Fælles for alt vi laver er, at vi næsten udelukkende arbejder for professionelle. I entrepriseafdelingen arbejder vi kun for professionelle bygherrer og rådgivere. I serviceafdelingen arbejder vi for boligselskaber, private virksomheder og det offentlige. I henhold til forsikringssager, er det selve forsikringsselskaberne, vi arbejder for. Og i erhverv og detail er det private selskaber, butikker og butikskæder af varierende størrelse, vi arbejder for.

Service

Vores serviceafdeling håndterer alle typer af almindeligt tømrerarbejde, også typisk kaldet “servicearbejde”. Det kan aftales fra opgave til opgave, eller udføres inden for en fastsat rammeaftale. Det kan være alt fra udskiftning af et gulv, til nye døre og vinduer, renovering af taget, eller en facaderenovering. Det kan også være opgaver som opsætning af inventar, afslibning af gulve, istandsættelse af køkken, reparation af plankeværk, opsætning af skure, carporte mv. Listen er lang.

Vi laver oftest renoveringsarbejde, særligt i forbindelse med fraflytning fra boliger i et boligselskab. Det kan også være større renoveringsprojekter i et boligselskab, hvor en række boliger f.eks. skal have fornyet noget.

Vi har stor ekspertise i at arbejde i beboede omgivelser, hvor en stor del af jobbet indebærer beboerhåndtering. Vi ved, hvad og hvordan der skal kommunikeres og hvilke hensyn, der skal tages.

Forsikringssager

I vores serviceafdeling er en række byggeledere videreuddannede til håndværkstaksatorer. Det gør dem i stand til at arbejde med forsikringssager. Vi er dermed forsikringsselskabets fagmand, der tager ud og besigtiger skaden, for derefter at taksere den og endeligt, hvis slutkunden vælger det, udbedre den.

Erhverv og detail

De seneste år har vi dygtiggjort os inden for arbejdet med detail. Vi arbejder jævnligt for nogle af landets største butikskæder og brands med renovering af eksisterende butikker, samt alt i forbindelse med opbygning af helt nye butikker, fra konceptudvikling til færdig butik. Vores ekspertise er at arbejde steder, hvor driften ikke lukkes ned imens. Det er så at sige arbejde i lidt mere komplekse omgivelser, f.eks. storcentre og lufthavne.

I denne afdeling håndteres også nogle erhvervssager. Primært ombygninger eller renoveringer i storrumskontorer og lignende, hvor kunden ønsker at fortsætte driften, mens vi arbejder.

Entreprise

Vi arbejder med alle former for entreprise. Vi kan agere hovedentreprenør, hvor vi tager hele ansvaret for entreprisen, eller sågar totalentreprenør, hvor vi også håndterer udarbejdelse af tegninger og søgning af tilladelser. Vi kan være storentreprenør, der har ansvaret for et delprojekt og styre flere fagentreprenører som én enhed. Og slutteligt kan vi også arbejde som underentreprenør i forbindelse med en fagentreprise.

Også i entrepriseafdelingen er vi vant til at arbejde i beboede boliger og omgivelser. Altså steder, hvor der skal tages store hensyn til andre menneskers dagligdag, så vores arbejde og tilstedeværelse forstyrrer mindst muligt. Vi er vant til alle aspekter af beboerhåndtering i forbindelse med vores entreprisearbejde.