Demens og HjerneCentrum Århus

Storentreprise for Århus kommune

Vi har for Sundhed og Omsorg i Århus kommune været storentreprenør på opførelsen af et nye domicil for Demens og HjerrneCentrum

Vi har udført alt tømrerarbejde på sagen, herunder:

  • Udførelse af komplette tagkonstruktioner inkl. Ståltag og tagvinduer
  • Facadelukning med Rockwool Redair system samt klikfals facader
  • Komplet facadelukning med vinduer og døre samt alu-facader
  • Indvendig abtering af gulve, døre og snedkerarbejder
  • Komplette køkkenener og inventer
  • Komplette lofter

Opførelsesår: 2019-2021

Entrepriseform: Storentreprise

Entreprisesum: 48.000.000,- ekskl. moms

Bygherre: Århus Kommune – Sundhed og omsorg