Hvad siger andre praktikanter

Emil Merkelsen – Bygningskonstruktørpraktikant efteråret 2022
"Som praktikant hos Egil Rasmussen Århus a/s, startede jeg med at blive en del af deres entreprise team. Her fik jeg til opgave at indhente priser på både materialer, men også priser fra forskellige underentreprenører, som alt sammen skulle bruges til at afgive et samlede tilbud. Udover det berørte jeg også mange andre forskellige typer af opgaver, her i blandt byggemøder, byggeledelse, økonomistyring og kalkulation af tilbud.
Der er kun positive ting at sige om min tid hos Egil Rasmussen Århus, det er et spændende og lærerigt praktikforløb, med alsidige opgaver og flinke kollegaer, hvilket kun gør ens hverdag bedre.

Jeg fik endda muligheden for at udregne samt køre mit helt eget projekt, alt lige fra planlægning til udførelse.

Man mærker med det samme at man bliver en del af teamet, hos Egil Rasmussen og at der altid er en dør på kontoret som står åben, hvis man skulle have bruge for nødvendig rådgivning. Ansvaret samt arbejdsopgaverne har en rigtig god balance, og der er altid stor fokus på, at man som praktikant opnår den nødvendige læring, som der skal til for at man bliver en dygtig bygningskonstruktør."

 

Jeppe Eilenberg, Bygningskonstruktørpraktikant efteråret 2016
"Som praktikant hos Egil Rasmussen Århus a/s har jeg varetaget mange forskellige opgaver både i serviceafdelingen og i entrepriseafdelingen. I entrepriseafdelingen har jeg blandt andet udarbejdet tilbud hvor jeg har siddet og regnet både fag- og hovedentrepriser og kontaktet underentreprenører og leverandører. Ud over det har jeg også været på byggepladser, hvor jeg har deltaget i byggemøder, bestilt materialer og udarbejdet kvalitetssikring, og jeg har også haft min egen sag, som jeg har skulle køre.

I serviceafdelingen har jeg været med til at køre flere forsikringsskader, hvor jeg har været med lige fra besigtigelsen af skaden til aflevering af færdigt byggeri til kunden, hvilket indebære besigtigelser, tilbudsberegning, materiale bestilling, koordinering med underentreprenører, igangsættelse af svende og aflevering til kunden.

Alt i alt har jeg haft en utrolig spændende og varieret hverdag med alle de faglige udfordringer, jeg kunne tænke mig og nogle rigtig dygtige og hjælpsomme kollegaer. Ydermere har praktikperioden også ført til, at jeg er blevet fastansat som kalkulatør."  

 


 

Claus Mahler, Bygningskonstruktørpraktikant efteråret 2014
"Jeg var i forbindelse med mit 6. semester på bygningskonstruktøruddannelsen i praktik hos Egil Rasmussen Århus A/S – et valg jeg var glad for fra dag et.
 
I praktikken fik jeg, grundet virksomhedens mellemstore størrelse, lov til at berøre mange forskellige typer af opgaver herunder alt fra byggeledelse, kalkulationer, akkordaftaler, økonomistyring til byggemøder og sikkerhedsmøder. Den brede berøringsflade med de mange forskellige arbejdsopgaver har klædt mig godt på til det videre arbejde som bygningskonstruktør i en entreprenørvirksomhed.
 
Som praktikant indgik man på lige fod med de andre ansatte, hvor jeg blev tildelt masser af ansvar og spændende opgaver. Jeg fik lov til at styre flere forskellige byggesager fra start til slut, hvilket udover det tydelige ansvar også gav en solid forståelse for, hvilke faktorer man skal have for øje for at lede en byggesag. Trods det store ansvar jeg fik tildelt som praktikant, oplevede jeg samtidig også, at der altid var en hjælpende hånd til rådighed, hvis jeg havde brug for det. En balance som gjorde det til et spændende og lærerigt praktikforløb hos Egil Rasmussen Århus A/S."