Økonomi og administration

Leverandørfakturaer

For at vores bogholderi kan sikre korrekt håndtering og rettidig betaling af modtagne fakturaer, er det nødvendigt, at du som leverandør er opmærksom på følgende:

Fakturaen til os skal altid være påført:
  • Egil Rasmussen Århus a/s entreprisenummer
  • Egil Rasmussen Århus a/s rekvisitionsnummer og alternativt adressen for arbejdets udførelse; det kan f.eks. være en af vores byggepladser
  • Fulde navn på ordrens kontaktperson hos Egil Rasmussen Århus
Udover ovenstående henviser vi i øvrigt til vores info om samhandel med leverandører

Fakturaer til os sendes enkeltvis som PDF-fil til faktura@er-aarhus.dk
Eventuel elektronisk henvendelse vedrørende din faktura til os bedes sendes til bogholderiet på regnskab@er-aarhus.dk

Vi forbeholder os retten til at afvise fakturaer, som ikke er påført de ovenfor nævnte informationer.

Du er naturligvis altid velkommen til at kontakte os direkte - ring på vores hovednummer 3282 1788.